WIST “wetenschap in samenwerking met techniek”

 

Visietekst vanuit activiteiten in de Techniek- en WetenschapsAcademie

Na bijna 5 jaar intens workshops  geven op meerdere locaties, bereikten we al bijna 40000 deelnemers voor een workshop in de Techniek- en WetenschapsAcademie. We startten met de werking vanuit de optiek een meerwaarde te betekenen in het oplossen van een maatschappelijk probleem (zie perstekst van nov 2013). Uitgangspunt om onderstaande visietekst te schrijven is het zichtbaar en kenbaar maken hoe we een positieve impuls kunnen geven met betrekking tot de STEM-ontwikkeling van jongeren. We zijn overtuigd dat het in aanraking komen met STEM gerelateerde activiteiten een positieve keuze kan toelaten naar een meer bewuste studiekeuze en mogelijks een nieuwsgierigheid genereert naar STEM beroepen.

We kiezen hierbij uitdrukkelijk voor de Nederlandse taal als uitvalsbasis omdat we er zeker van zijn dat het uitdrukken in de eigen taal alleen maar voordelen heeft bij het overwinnen van hindernissen en drempelverlagend werkt bij het ontdekken van WIST.

 W I ST  “wetenschap in  samenwerking  met techniek” 

WIST staat voor “wetenschap in samenwerking met techniek” en is een term die heel de lading van activiteiten in de Techniek- en WetenschapsAcademie dekt.

-Wetenschappen - in de loop van onze geschiedenis is techniek ontstaan om tegemoet te komen aan de behoeften van de mens. Door experimenteel na te gaan hoe het kwam dat bepaalde fenomenen ontstonden en 

door vele vragen te stellen, zijn we onze wereld beter beginnen begrijpen. Hoe meer we wisten, hoe meer vat we op de ons omringende fenomenen verkregen. Eigenlijk is wetenschap hoofdzakelijk verwonderd en nieuwsgierig zijn naar alles wat er rondom ons heen gebeurt, het willen begrijpen waarom alles zo gebeurt en niet anders ..... Vrij snel zijn we al die wetenschap gaan gebruiken om onze intrinsieke luiheid te verstoppen. Waarom het moeilijk maken wanneer het ook makkelijker kan? Binnen de academie verwonderen we ons dagelijks en 

slaan we samen met de kinderen het pad van de ontdekking in.

-Wiskunde - tellen, meten, rekenen en berekenen maken een belangrijk deel uit van ons dagelijks leven. Maar gelukkig kunnen we efficiënter, sneller en preciezer reageren wanneer we allerlei wiskundige wetmatigheden kunnen toe

passen om ons te helpen problemen te voorkomen wanneer we aan de slag willen gaan met verschillende constructies. Wiskundig wapenen noemt met dat ....

-Ingenieur - een intrinsiek nieuwsgierige mens die altijd op zoek is naar het hoe en waarom en daar ook gebruik van wil maken om zichzelf en zijn medemensen het leven aangenamer te maken. Vanuit allerlei behoeftes en problemen gaan zoeken naar oplossingen en nieuwe mogelijkheden, creatief vernieuwend kijkend naar de WIST-wereld om ons heen.

-Integratie - meisje of jongen, jong of oud, licht of donker, met of zonder beperkingen .... in de wereld van WIST bestaan er geen verschillen en is het voortdurend omgaan met nieuwe technologieën het uitgangspunt om aan de slag te gaan met techniek en wetenschappen.

-ICT - vanuit onze WIST-wereld kijken we heel praktisch naar robots, tablets, i-phones ... zo willen we dat iedereen begrijpt hoe je als gebruiker moet omgaan met al die informatietechnologie. De basisbeginselen kan je bij ons 

komen begrijpen, leren en toepassen.

-Sociale vaardigheden - in een maatschappij is "samen" heel belangrijk en zo werken we ook in onze WIST - wereld. We ervaren dat we samen elkaar versterken en dat dit veel krachtiger is dan strijden om het meeste of het beste ....

-Techniek - technieken zijn er om toegepast te worden. Overal vinden we techniek. Of het nu in de voedingswereld, de kleding- of de bouwwereld is. Iedereen kan techniek herkennen, iedereen kan technisch denken en iedereen kan technisch handelen. Daar gaan we voor in de wereld van WIST.

-Taalvaardig - in onze WIST-wereld spreken we Nederlands maar wist je dat er ook een technische taal bestaat? In onze WIST-wereld is het een goede gewoonte van onze gedachten, onze concepten, onze materialen, onze handelingen met de juiste woorden te benoemen.

-Talenten - wie denkt er geen te hebben, komt zijn of haar talent wel ontdekken in de WIST-wereld. Eenmaal je iets graag doet en je kan het goed wordt het een kunst om talent te laten groeien. Stilaan of snel, je komt er wel!