Klasworkshops

Meer info over workshops voor scholen en groepen vind je via www.techniekenwetenschapsacademie.be/scholenengroepen