Studiedagen onderwijs / teambuilding voor bedrijven

Algemeen:

Elke studiedag of teambuilding (ook voor bedrijven) zal in overleg vorm krijgen en kan een halve of een hele dag duren. We laten, omwille van praktische organisatie, de workshops liefst in onze lokalen in Houthalen doorgaan maar dat is geen noodzaak. Er kan in het bedrijfsrestaurant in Greenville een maaltijd gereserveerd worden. Hierbij enkele voorbeelden van mogelijke invulling zowel voor basis- als secundair onderwijs.

Kostprijs halve dag €450 voor 10 deelnemers, €25 per bijkomende deelnemer. De studiedagen zullen ingevuld worden door lesgevers van de Techniek- en WetenschapsAcademie van de UCLL.

 

Basisonderwijs

Mogelijkheid 1

Deelnemers worden bij aankomst, los van klas/groep/taak, in een lokaal aan het werk gezet met als doe-activiteit: “de omgekeerde ingenieur” om zelf te ervaren wat een demonteerhoek kan betekenen en welke rol ze hierin als leerkracht kunnen/moeten opnemen (mee te brengen = oud (defect) elektrisch toestel).

Korte pauze met woordje welkom, toelichting over deelnemen aan een Challenge en verplaatsen naar workshop van keuze

Workshop  – keuze uit het pallet aan workshops vb kleuter + 1ste graad : Wedo + pralines maken /// 2e + 3e graad EV3 + trilbot

Elke studiedag kan gekoppeld worden aan een “uitdaging” waardoor de winnaar een gratis workshop (excl verbruiksmaterialen en verplaatsing) krijgt voor de klas!

Mogelijkheid 2

Intro: Wist je dat?  WIST! Een visie die verder gaat dan STE(A)M en zeker ook in jouw lessen een plaats heeft!

Deelnemen aan een Challenge? Ervaar het zelf!

Keuze uit het pallet aan workshops.

Elke studiedag kan gekoppeld worden aan een “uitdaging” waardoor de winnaar een gratis workshop (excl verbruiksmaterialen en verplaatsing) krijgt voor de klas!

Mogelijkheid 3

Deelnemen aan een Challenge? Ervaar het zelf!

> Om een keuze te maken uit onze workshop kan je kijken bij onze klasworkshops.

 

Secundair onderwijs

Mogelijkheid 1

Welkom + intro: Wist je dat?  WIST – Wetenschap in samenwerking met Techniek! Een visie die verder gaat dan STE(A)M en zeker ook in jouw lessen en vakoverschrijdend een plaats heeft maar nog niet zichtbaar is!

Na de intro kan er een keuze gemaakt worden uit:

-  inhoudelijke versterking uit het pallet aan workshops,

-  de eindtermen en hoe zichtbaar maken wat bereikt werd,

- werken aan een leerlijn in onze school op basis van de inhouden die we aanbieden

- deelnemen aan een Challenge?

Of …. eigen behoefte van de school/team

Elke studiedag kan gekoppeld worden aan een “uitdaging” waardoor de winnaar een gratis workshop (excl verbruiksmaterialen en verplaatsing) krijgt voor de klas!

Mogelijkheid 2

Een studiedag waarbij inhoud centraal staat! Vb robots – Wat is er op de markt?  Kostprijs? Voor- en nadelen? Hoe gebruiken? ….

Elke studiedag kan gekoppeld worden aan een “uitdaging” waardoor de winnaar een gratis workshop (excl verbruiksmaterialen en verplaatsing) krijgt voor de klas!

Mogelijkheid 3

Deelnemen aan een Challenge? Ervaar het zelf!

> Om een keuze te maken uit onze workshop kan je kijken bij onze klasworkshops.