Boogdruppelaars

Standaardprijs: 

20,00 €

Deelnemersprijs: 

19,00 €

4 druppeltellers met elk een verschillende tube.

Kinderen spelen en observeren hoe de vloeistof telkens een andere weg aflegt.